ZDRAVÝ PROSTOR

Centrum diagnostiky obytného prostoru

 

 

CELOPROSTOROVÝ  " 3D ZDRAVOTNÍ RESET "

 

      Většina lidí se v uzavřených prostorech (byty, kanceláře, školy, nakupní centra apod.) zdržuje  více, než dvacet hodin denně. Znepokojivé je v této souvislosti nejen stále se zvětšující množství tohoto času, ale též míra uzavřenosti prostorů, způsobená novými architektonickými a stavebními trendy, zateplováním starších budov, stavem klimatizací apod. V obtížně větratelných místnostech se hromadí velké množství škodlivin a patogenů, z nichž některé lze identifikovat čichem jako nepříjemný a varující zápach, jiné nejsou smysly zaznamenatelné a přesto i na ně lidský organizmus reaguje podrážděností, zvýšenou únavou, alergiemi a mnohdy i vážným onemocněním. Míra tohoto nebezpečí stoupá v přítomnosti malých dětí a osob s oslabeným imunitním systémem.

 

      V domácnostech, které se nalézají ve  starých a ne zcela udržovaných domech, lze výskyt charakteristického zápachu a mnohdy i plísní do značné míry předpokládat. Nepříjemně zaskočeni výskytem zatuchliny však brzy po nastěhování často bývají majitelé drahých bytů v nové developerské výstavbě. Záměrem developerů je stavět  domy pro co největší zisk, nikoliv pro zdraví jeho nových obyvatel. Výsledkem rychlé a co nejúspornější technologie výstavby jsou bytové domy, pod jejichž atraktivní fasádou jsou zkryty nedýchající monolitické konstrukce, jejichž dlouhodobé působení na lidský organizmus je dramaticky nepříznivé. Mnohdy dochází k tomu, že plíseň, nebo obtížně identifikovatelný nepříjemný zápach se objeví jen v některých místnostech bytu, což je zpravidla následek nevhodného konstrukčního řešení, nebo nedůslednosti při výstavbě domu. Pokusy obyvatel bytu o odstranění zápachu běžně dostupnými prostředky obvykle selhávají, neboť účinné likvidace patogenů lze dosáhnout jedině celoprostorovým zásahem, při němž dojde k likvidaci celého spektra spórů a bakterií zároveň. "3D zdravotní reset" je vysoce účinnou metodou, která navrací bytu svěží a zdravou atmosféru.   

       Za zdravotně problematický lze pokládat i pravidelný a dlouhodobý pobyt v moderních kancelářských budovách. Vysoké počty osob, zdržující se ve velkoplošných open space, jsou při nedostatečném přísunu čerstvého vzduchu vystaveny masivnímu působení virů, bakterií, spórů plísní a roztočů. Pocit únavy a častá nemocnost pracovníků firem, které tyto prostory užívají, jsou nevyhnutelným důsedkem "úsporné" koncepce a obzvláště v pravidelných obdobích plošného šíření virové nákazy působí firmám velké personální potíže a finanční ztráty.  Aplikace celoplošného "3D zdravotního  resetu" je spolehlivým prostředkem pro předcházení těmto komplikacím.

       V podstatě obdobná pravidla platí též pro školy, v jejichž třídách, jídelnách, tělocvičnách i ostatních  prostorech  společně tráví hodně času velké množství žáků i pedagogů. Aplikace "3D zdravotního resetu"  účinně omezuje šíření virových nákaz a vytváří celkově příznivější prostředí.

     Zdravotnická zařízení, ve kterých se zdržuje větší počet osob, roznášejících  přenosné choroby, anebo nemocnice s odděleními, v nichž jsou umístěni pacienti s výrazně sníženou imunitou, mají často problémy s řešením účinné likvidace bakterií, volně se šířících vnitřním prostorem celého zdravotnického objektu. Standardní dezinfekční postupy v častých případech nejsou schopny dostatečně zabránit rozšiřování patogenů po objektu. Použití velmi nákladných nadstandardních technologií, určených k řešení těchto problémů, je mnohdy nedostupné. Celoprostorové rozptýlení aerosolu nano-polymeru ZP-AP5, které je označováno "3D zdravotní reset",   dosáhuje potřebného efektu  při vynakládání  nesrovnatelně nižších nákladů a bez nutnosti provádět složitá investiční, logistická a provozní opatření.

     Zvláštní kapitolu představuje obtížně dýchatelný  vzduch v interiérech některých sociálních ústavů, například zařízeních pro seniory. Faktická nemožnost přiměřeně intenzivního větrání těchto objektů mnohdy nespravedlivě vrhá špatné světlo na vedení a personál ústavů. Intenzivní nadužívání standardních čistících a dezinfekčních prostředků však především pro vysoký obsah zdraví škodícího chlóru též není ideálním řešením. Aplikace "3D zdravotního resetu" v místnostech s mimořádným výskytem "nezdravého vzduchu", nebo v celém objektu, podstatně zlepší ovzduší a zdravotní i estetické podmínky pro uživatele zařízení, personál i návštěvníky.

 

      Službu "3D ZDRAVOTNÍ RESET" zabezpečuje Centrum ZDRAVÝ PROSTOR v celé ČR. Pro účinnou eliminaci nepříjemných zápachů a patogenních organizmů je využívána technologie celoprostorového rozptýlení aktivního nano-polymeru ve formě aerosolu. Molekuly aerosolu  po rozptýlení generátorem mlhy v celém "léčeném" prostoru obalí a eliminují viry, bakterie, spóry plísní, roztoče apod. Rozptýlené molekuly nano-polymeru do třiceti minut dosednou a zaschnou na veškerých površích. Zde vytvoří neviditelnou nano-vrstvu, která po dobu dalších čtyř týdnů aktivně likviduje patogeny a obtěžující zápachy.

      Nano-polymer neničí a nebělí povrchy (neobsahuje chlór) a neškodí lidem, zvířatům ani rostlinám. Aplikace včetně zaschnutí a větrání zabere zhruba jednu hodinu času a neklade žádné vysoké provozní nároky. Služba "3D ZDRAVOTNÍ RESET" není speciální dezinfekcíí DDD ve smyslu zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

 

Výsledkem provedení "3D ZDRAVOTNÍHO RESETU" je dlouhodobá eliminace nepříjemných zápachů a celkové ozdravení ovzduší v ošetřeném prostoru.

 

Přečtěte si zajímavé informace z médií :

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/417967-infekce-z-nemocnic-desetitisice-obeti.html

 

Máte-li zájem o konzultaci nebo provedení služby, klikněte, prosím, zde.