ZDRAVÝ PROSTOR

Centrum diagnostiky obytného prostoru

 

 

GEOPATOGENNÍ ZÓNY - MĚŘENÍ V BYTĚ, DOMĚ, POZEMKU - PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY

 

      Měření geopatogenních zón v bytě je nejvhodnější provést ještě před rozhodnutím o jeho koupi či pronájmu. Se zájemci o takovouto službu se telestéti Centra Zdravý prostor setkávají stále častěji, neboť zájem o preventivní ověření rizik, vyplývajících z působení geopatogenních zón, je projevem rozumného přístupu k péči o pohodu a zdraví všech členů domácnosti . Telestéti Centra Zdravý prostor jsou přivyklí citlivě asistovat při prohlídkách bytů a pozemků a operativně vycházet vstříc při domluvách termínů schůzek s makléři realitních kanceláří.

      Prozatím však stále platí, že pomoc s ověřením přítomnosti geopatogenních zón je Centrem Zdravý prostor nejčastěji poskytována těm klientům, kteří v bytě, který již delší čas obývají, pociťují různé zdravotní, či psychické problémy. Prokáže-li se měřením, že nepříznivý zdravotní stav má souvislost s přítomností geopatogenních zón, obvykle se podaří například přemístěním lůžek přispět k nápravě. Samotná eliminace vlivu geopatogenních zón však přirozeně není dostačujícím léčebným prostředkem pro zastavení průběhu závažného onemocnění. Avšak odstranění bezprostředního  vlivu geopatogenních zón na organizmus nemocného člověka umožní lékům, či terapiím naplno projevit jejich účinnost. Méně závažné zdravotní problémy velice často po eliminaci vlivu geopatogenních zón na oslabený organizmus samy po krátkém čase odezní.

     Zjištování přítomnosti geopatogenních zón a jejich zaměření v bytě střední velikosti, nebo menším přízemním domě, zabere obvykle zhruba cca 90 minut. U větších objektů, nebo v komplikovaném prostředí, se doba měření prodlouží. Má-li být průběh geopatogenních zón graficky zadokumentován, je třeba připravit si předem půdorysné zaměření bytu či domu ve vhodném měřítku. Snadnější alternativou je zakreslení průběhu geopatogenních zón křídou na podlahu (kde to umožňuje podlahová krytina), nebo vyznačení průběhu geopatogenních zón vyskládáním vhodných drobných předmětů a zdokumentování pomocí fotografování. 

     Telestéti Centra Zdravý prostor vždy ochotně předem telefonicky či e-mailem zodpoví všechny otázky, související s měřením geopatogenních zón .

     Kontakty pro měření geopatogenních zón naleznete též na stránkách www.mereni-geopatogennich-zon.cz