ZDRAVÝ PROSTOR

Centrum diagnostiky obytného prostoru

 

 

JAK MĚŘIT GEOPATOGENNÍ ZÓNY?

 

       Geopatogenní zóny, jejich měření a vliv na vaše zdraví vás zajímá i znepokojuje, ale zároveň máte i určité pochybnosti? Je to pochopitelné, neboť internet vám o působení geopatogenních zón i jejich měření bezpochyby již zprostředkoval nemálo i značně protichůdných informací. Vaše první pokusy o měření geopatogenních zón mohou jistě být zábavné, avšak spolehnout se na ně jako na seriozní odpověď na otázku o přítomnosti geopatogenních zón ve vašem bytě by patrně nebylo tak docela odpovědné. A po pravdě ono snadné není ani učinit rozhodnutí na koho se obrátit s žádostí o službu - zaměření geopatogenních zón ve vašem bytě, domě, nebo pozemku. Patříte-li ke spíše pragmatičtějším zájemcům o tuto problematiku, může vás patrně zaujmout náhled na služby měření geopatogenních zón z pohledu mnohaleté praktické zkušenosti:

       Při vyhledávání poskytovatele služby měření geopatogenních zón vám internetové vyhledavače zpravidla předloží na předních (placených) pozicích nabídky různých dotovaných služeb. Patrně ani vy se přitom nevyhnete otázce, odkud ony dotace pocházejí, když žádné evropské ani české granty pro měření geopatogenních zón poskytovány nebyly a nejsou. Je obtížné komukoliv sahat do svědomí, avšak jestliže souběžně s konstatováním přítomnosti geopatogenních zón ve vašem bytě obdržíte od telestéta nabídku ke koupi poměrně nákladných technických prostředků pro jejich odrušení, tak vysvětlení původu "dotací" je celkem nasnadě. Jak ovšem za těchto okolností uvěřit, že předložené výsledky měření nejsou přizpůsobeny záměru telestéta-obchodníka prodat vám co nejvíce technických prostředků k (nezávisle neověřenému) odrušení geopatogenních zón? Takováto praxe se tedy jeví jako potenciálně eticky ne zcela bezproblémová.

     Jak se tedy vyhnout případné pasti, postavené na sugestivně předkládané nabídce, jejíž primárním účelem může (i když nemusí) být záměr učinit z vás donátora cizího podnikatelského záměru? Spolehnout se na vlastní pokusy o měření? Ty vám bohužel jistotu nepřinesou. Řešení se tedy nabízí samo: Před závazným objednáním služby měření geopatogenních zón nejprve vámi vytipovaného telestéta kontaktujte a ujistěte se o tom, že za předem domluvenou úhradu, která bude bez zastírání odpovídat logické výši, od něho získáte objektivní informace, které nebudou ovlivněné žádnými přidruženými podnikatelskými pohnutkami.

Strašení něčím neznámým není správné. Je dobré se co nejvíce dovědět a na základě toho se moci sám nezávisle rozhodovat.

 

Máte-li zájem o bližší informace, konzultaci, nebo objednání služeb, klikněte, prosím, zde .

Kontakt na telestéty Centra Zdravý prostor naleznete též na stránkách www.geopatogennizony-praha.cz