ZDRAVÝ PROSTOR

Centrum diagnostiky obytného prostoru

 

 

GEOPATOGENNÍ ZÓNY A JEJICH MĚŘENÍ V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI

 

       Měření geopatogenních zón v bytě, na pozemku, stavební parcele, v kancelářích i zdravotnických zařízeních v oblasti Praha a Středočeský kraj provádí zkušení telestéti, sdružení v Centru ZDRAVÝ PROSTOR. Součástí služby je též doporučení opatření, směřujících k odstranění negativního vlivu geopatogenního stresu. Objednání služby je nekomplikované a operativní  (viz. kontakty - přímý telefon, e-mail).

      Pravděpodobnost, že kterýkoliv pražský byt, nebo kancelářské prostory přetíná linie zdraví škodlivé geopatogenní zóny, odpovídá více než čtyřiceti procentům. Toto varovně vysoké číslo vychází jednak z empirických průzkumů a statistiky, vypracované na základě  rozsáhlých praktických zkušeností, ale též z posouzení četnosti geologických anomálií a charakteru výskytu podzemních vod v oblasti Pražské plošiny. Vedení ulic a výstavba domů se ve velkých městech pochopitelně řídí zcela jinými zájmy a pravidly, než je respektování geologických anomálií a geopatogenních jevů. Je třeba připomenout, že geopatogenní vyzařování probíhá zpravidla vertikálně a z hlediska ohrožení zdraví je v podstatě lhostejné, zda obytný prostor se nalézá v suterénu, nebo například v osmém patře.  Proto bohužel existují domy, nebo celé městské lokality, ve kterých je výskyt například rakovinového onemocnění radikálně častějším jevem, než v jiných lokalitách. Odborná literatura o tomto faktu poměrně rozsáhle pojednává (viz informace zde), žádné oficiální statistiky však bohužel nejsou široké veřejnosti k dispozici. V tomto smyslu se musí obyvatelé Prahy spolehat pouze na vlastní iniciativu a ověření přítomnosti geopatogenních jevů ve svém bytě nechat provést zkušeným telestétem. Bohužel, pro mnoho lidí se motivací k tomuto kroku stává až rozvinutí závažného onemocnění. Varovným signálem, naznačujícím značnou pravděpodobnost přítomnosti geopatogenní zóny v bytě nebo pracovním prostoru by měl být již  dlouhodobý pocit únavy, časté recidivy banálních onemocnění, nebo i nezvykle neklidné nebo naopak příliš letargické chování dětí. Obezřetnost by v tomto směru měly zachovávat především osoby se sníženou imunitou, neboť u nich lze nadstandardní citlivot na působení goepatogenního stresu předpokládat především. Dlouhodobé působení geopatogenní zóny může být též jedním z faktorů, ovlivňujících neplodnost žen a to jak rozvinutím sterility (neschopnost otěhotnět), tak i infertility (neschopnost donosit plod). Geopatogenní stres může být též jednou z příčin výskytu  závažných komplikací v průběhu těhotenství. Muži mohou mít následkem dlouhodobého působení geopatogenní zóny v prostoru lůžka nebo pracovního stolu sníženou schopnost tvorby spermií či jejich kvalitu.

         Ideálním řešením pro vyloučení komplikací, způsobených geopatogenním stresem, je provést měření přítomnosti geopatogenních zón ještě před uzavřením smlouvy o koupi či pronájmu nového bytu, nebo kanceláří. V případě zjištění přítomnosti geopatogenních zón je možné včas reálně posoudit, zda bude možné uspořádat vybavení interiéru tak, aby bezprostředně v místě probíhající geopatogenní zóny nebyly umístěny lůžka, pracovní stoly, nebo například pracoviště u kuchyňské linky apod. Spoléhat se na dodatečné odrušení, odstínění, nebo odklonění geopatogenní zóny různými prostředky nabízenými e-shopy není vzhledem ke složitosti této problematiky spolehlivým řešením. V každém případě je vhodné nejprve konzultovat rozhodnutí o provedení takovýchto opatření s nezávislými odborníky. Tam, kde jsou již nějaká řešení odrušení geopatogenních zón instalována, je vhodné provést následné nezávislé přeměření účinnosti těchto prostředků, neboť dlouhodobé působení případného placebo efektu by mohlo mít v krajním případě fatální následky.

          Ovšem ne vždy se v praxi daří nepříjemnostem ideálně předcházet prevencí. Objeví-li se však v dalším průběhu užívání bytu, nebo kanceláře podezření na příznaky geopatogenního stresu, neměla by být potřeba spolehlivého přeměření vlivu geopatogenních zón v žádném případě marginalizována. Zajištění neodkladného vyloučení pochybností je na odpovědnosti každého dospělého člověka, nebo rodičů takto ohrožených dětí. Praktické zkušenosti telestétů  Centra ZDRAVÝ PROSTOR dokládají, že v podstatě vždy lze nalézt vhodné řešení, které má potenciál účinně přispět k návratu do dobrého zdraví.

 

Máte-li zájem o zaměření geopatogenních zón, popřípadě o konzultaci s odborníky, klikněte, prosím, zde .

Kontakty pro měření geopatogenních zón naleznete též na stránkách  www.mereni-geopatogennich-zon.cz

 

Podívejte se na video :  MUDr. Libor Němec hovoří o tom, jak geopatogenní zóny ovlivňují naše zdraví: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkxS2SCC04s     

 

Přečtěte si zajímavé informace z médií :

http://epochaplus.cz/?p=25707