ZDRAVÝ PROSTOR

Centrum diagnostiky obytného prostoru

 

 

CENÍK SLUŽEB:

Objednané služby jsou prováděny vždy neodkladně, v nejbližším vhodném termínu.


I. ZAMĚŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN :1)  Byty, domy, firemní prostory   

        a)  obytná plocha do 50 m2   .............   1.000,- Kč

        b) obytná plocha do 100 m2  ................ 1.500,- Kč
        c)  větší objekty - cena bude navýšena úměrně nárůstu plochy, nebo dohodou.


2)  Pozemky 

        a) do plochy 1000 m2  .....................  1.750,- Kč
        b) větších pozemky - cena je navýšena úměrně nárůstu plochy, nebo dohodou.

     MNOŽSTEVNÍ SLEVA:   
     Při současném zaměření dvou a více objektů (např. dům a pozemek, nebo více

     bytů v jednom domě je na cenu za zaměření zón za každý jednotlivý objekt

     poskytována  sleva 25%
    
     DOPRAVNÉ :
     a)  území  Prahy  -   zdarma
     b)  mimo území  Prahy  -  6 Kč/ 1 km (od hranice Prahy) , nebo dohodou.

Poznámka :   V případě požadavku na dodání písemné zprávy o výsledcích

provedeného měření je její vypracování účtováno nad rámec výše uvedených cen.


............................................................................


II. "3D ZDRAVOTNÍ RESET" OBYTNÉHO PROSTORU ( celoprostorová

eliminace patogenů a zápachů aktivním nano-polymerem) :

1) Byty, domy, firemní prostory    

    a) obytná plocha do 100 m2 (s výškou stropu do 3,5 m)   ..........  1.990,- Kč
    b) větší objekty - cena je navýšena úměrně k nárůstu kubatury , nebo dohodou.
2) Výrazně rozměrný prostor (firemní zákazník) - cena je stanovena individuální dohodou.

3) Objednávka vícenásobné pravidelně opakované aplikace - cena individuální dohodou.

      DOPRAVNÉ :
      a) území Prahy  - zdarma
      b) mimo území Prahy  - 6 Kč/1 km (od hranice Prahy), nebo dohodou.

 

A K C E :

AKČNÍ BALÍČEK SLUŽEB   =  "3D zdravotní reset" + zaměření geopatogenních zón

Při společném objednání obou služeb = sleva 50% ze zaměření geopatogenních zón.

Příklad :    Slevový balíček  = byt v Praze 100m2 ... 3D ZR + GPZ  =  2.740,- Kč

Poznámka : slevy nelze nasčítávat, je možné uplatnit pouze jednu slevu.

 

..........................................................................

 


III.  KONCENTRACE RADONU - ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ :

Orientační měření koncentrace radonu v jednom uzavřeném prostoru...1990,- Kč

DOPRAVNÉ :
      a) území Prahy  - zdarma
      b) mimo území Prahy  - 6 Kč/1 km (od hranice Prahy), nebo dohodou.

Pozn:
Zjišťování přítomnosti radonu v budovách ve výše uvedeném  programu neplní funkci

speciálních služeb  významných z hlediska radiační ochrany podle §59 odst.1 písmenoc)

vyhlášky č.307/2002 SB. o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Úkony

v rozsahu těchto předpisů jsou službou Zdravý prostor zajišťovány nad rámec výše

uvedeného programu.

.................................................................................
    
   IV.  KONCENTRACE FORMALDEHYDU - ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ :

   Orientační měření koncentrace frmaldehydu v jednom uzavřeném prostoru ...1.490,- Kč

   DOPRAVNÉ :
      a) území Prahy  - zdarma
      b) mimo území Prahy  - 6 Kč/1 km (od hranice Prahy), nebo dohodou.

..................................................................................

 

  V.  OXID UHELNATÝ - ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ :

  Orientační měření koncentrace oxidu uhelnatého v jednom uzavřeném prostoru..970,-Kč

  DOPRAVNÉ :
      a) území Prahy  - zdarma
      b) mimo území Prahy  - 6 Kč/1 km (od hranice Prahy), nebo dohodou.

..................................................................................

 

   VI.  PITNÁ VODA

   Rozbor jednoho vzorku  .................................  1.900,- Kč

   DOPRAVNÉ :
      a) území Prahy  - zdarma
      b) mimo území Prahy  - 6 Kč/1 km (od hranice Prahy), nebo dohodou.